Reklamačný formulár - Adaso

Overenie veku

Predmetom obsahu nasledujúcich stránok sú alkoholické nápoje.
Prezeranie obsahu na týchto stránkach vyžaduje plnoletosť. Prosím, potvrďte svoj vek. Mám 18 a viac rokov:

Reklamačný formulár

Reklamačný formulár

Internetového obchodu www.adaso.sk

ADASO s.r.o., Tavaríkova osada 5843, 84102 Bratislava – Dúbravka, Slovenská republika

Zákazník
Meno a priezvisko:


Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:


Reklamovaný tovar/služba
Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:


Názov:


Dátum zakúpenia:


Príslušenstvo:

Popis závady:

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:
□ Výmena tovaru

□ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí

□ Zľava z kúpnej ceny

□ Iné ……………………………………………………..


V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

……………………………………………………………………………


V ……………………………… dňa: …………………

……………………………………..
Podpis zákazníka

X