Formulár odstúpenie od zmluvy - Adaso

Overenie veku

Predmetom obsahu nasledujúcich stránok sú alkoholické nápoje.
Prezeranie obsahu na týchto stránkach vyžaduje plnoletosť. Prosím, potvrďte svoj vek. Mám 18 a viac rokov:

Formulár odstúpenie od zmluvy

Formulár odstúpenie od zmluvy

Internetového obchodu www.adaso.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: ADASO s.r.o., Tavaríkova osada 5843, 84102 Bratislava – Dúbravka, Slovenská republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Dátum objednania/dátum prijatia*: ………………………………………………………………………………………………………….

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ………………………………………………………………………………………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ………………………………………………………………………………………………………….

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

…………………………………………………………………………………………………………….

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

…………………………………………………………

– Dátum: ………………………………………….

* Nehodiace sa prečiarknite.

X